Adv Header Desktop

Adv Header Mobile

 1. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Dùng cồn thạch có rất nhiều ưu thế so với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, tiện lợi cho việc làm sạch bếp cồn thạch. Vì thế hiện nay nhiều nhà hàng, quán ăn, đám tiệc sử dụng cục cồn thạch hơn.
   

 2. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Hướng Dẫn Quy Trình Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối đến những hàng quán, đám tiệc . Xin liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí hướng dẫn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu.
   

 3. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Cồn khô & cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ trong các đám tiệc & hàng quán. Tiêu thụ cồn khô & cồn thạch có nhiều ưu điểm so bếp gas mini.
   

 4. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Quy trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không có dùng nhiệt khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất rất dễ dàng mua.
   

 5. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Cục cồn thạch mang lại nhiều tiện lợi so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi trong việc làm vệ sinh bếp cồn. Do đó hiện nay có rất nhiều đám tiệc, nhà hàng & quán ăn dùng cục cồn thạch.
   

 6. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô giao cho các đám tiệc & hàng quán . Vui lòng liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm: năm triệu.
   

 7. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Cục cồn thạch mang lại nhiều ưu thế so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, dễ dàng cho việc làm vệ sinh bếp cồn. Vì vậy hiện giờ có rất nhiều đám tiệc và hàng quán tiêu thụ viên cồn thạch hơn.
   

 8. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Tư Vấn Công Thức Làm Cồn Thạch giao đến các hàng quán và đám tiệc . Liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí hướng dẫn cho mỗi sản phẩm là năm triệu.
   

 9. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Cồn khô và cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ ở những đám tiệc, quán ăn và nhà hàng. Tiêu dùng cồn thạch tiện dụng nếu so sánh bình gas mini.
   

 10. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Quy trình sản xuất cồn thạch rất đơn giản. Không có dùng đến nhiệt độ khi giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất dễ mua.
   

 11. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Sản phẩm cồn thạch mang lại rất nhiều ưu điểm nếu so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc làm vệ sinh bếp. Do đó hiện giờ rất nhiều nhà hàng, đám tiệc, quán ăn dùng sản phẩm cồn thạch.
   

 12. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Thạch giao đến các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng . Liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí chuyển giao cho một sản phẩm là 5 triệu đồng.
   

 13. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Cồn khô và cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện tại tại những đám tiệc, nhà hàng & quán ăn. Xài cồn khô tiện lợi nếu so gas.
   

 14. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Sản xuât cồn thạch thì đơn giản và an toàn. Không dùng đến nhiệt khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất rất dễ dàng tìm.
   

 15. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Dùng cồn thạch mang lại nhiều ưu thế nếu so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, tiện lợi cho việc vệ sinh bếp. Vì vậy hiện nay nhiều đám tiệc và hàng quán tiêu dùng cục cồn thạch.
   

 16. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối cho các hàng quán, đám tiệc . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí tư vấn cho một sản phẩm là 5 triệu.
   

 17. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Cồn khô được ưa chuộng hiện giờ trong các nhà hàng, đám tiệc và quán ăn. Việc sử dụng cồn khô & cồn thạch có nhiều thuận lợi so bình gas mini.
   

 18. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Sản xuât cồn thạch rất là đơn giản. Không sử dụng đến nhiệt khi giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất dễ tìm.
   

 19. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Sử dụng cồn thạch có rất nhiều ưu điểm nếu so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, tiện lợi cho việc làm sạch bếp. Chính vì vậy hiện nay nhiều đám tiệc, quán ăn và nhà hàng dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
   

 20. haisang

  haisang Member Bài viết: 459

  Tư Vấn Quy Trình Làm Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp cho những đám tiệc, hàng quán . Vui lòng liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Giá hướng dẫn cho mỗi sản phẩm là năm triệu.
   

Adv Footer

Adv Header Mobile