Adv Header Desktop

Adv Header Mobile

 1. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Dùng cồn thạch có rất nhiều ưu thế so với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, tiện lợi cho việc làm sạch bếp cồn thạch. Vì thế hiện nay nhiều nhà hàng, quán ăn, đám tiệc sử dụng cục cồn thạch hơn.
   

 2. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Hướng Dẫn Quy Trình Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối đến những hàng quán, đám tiệc . Xin liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí hướng dẫn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu.
   

 3. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Cồn khô & cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ trong các đám tiệc & hàng quán. Tiêu thụ cồn khô & cồn thạch có nhiều ưu điểm so bếp gas mini.
   

 4. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Quy trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không có dùng nhiệt khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất rất dễ dàng mua.
   

 5. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Cục cồn thạch mang lại nhiều tiện lợi so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi trong việc làm vệ sinh bếp cồn. Do đó hiện nay có rất nhiều đám tiệc, nhà hàng & quán ăn dùng cục cồn thạch.
   

 6. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô giao cho các đám tiệc & hàng quán . Vui lòng liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm: năm triệu.
   

 7. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Cục cồn thạch mang lại nhiều ưu thế so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, dễ dàng cho việc làm vệ sinh bếp cồn. Vì vậy hiện giờ có rất nhiều đám tiệc và hàng quán tiêu thụ viên cồn thạch hơn.
   

 8. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Tư Vấn Công Thức Làm Cồn Thạch giao đến các hàng quán và đám tiệc . Liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí hướng dẫn cho mỗi sản phẩm là năm triệu.
   

 9. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Cồn khô và cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ ở những đám tiệc, quán ăn và nhà hàng. Tiêu dùng cồn thạch tiện dụng nếu so sánh bình gas mini.
   

 10. haisang

  haisang Member Bài viết: 435

  Quy trình sản xuất cồn thạch rất đơn giản. Không có dùng đến nhiệt độ khi giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất dễ mua.
   

Adv Footer

Adv Header Mobile